BAHI AJMAN PALACE HOTEL 5*

Ex имя: 
Bahi Ajman Palace Hotel