KEKI HOUSE 3*

Карта: 

Keki House Hotel

ЗанзибарУрбан, Занзибар Западный
Танзания
Ex имя: 
Keki House 3*